cabinet++

#me2—AFAD CASE
Bohunka KoklesováFIALOVÁ AKO TEMATICKÁ FARBA BOHUNKYNHO “OČISTCA”, KU KTORÉHO TEMATIKE MÁ SAMA BLÍZSKO AKO KAŽDÝ JEDEN KATOLÍCKY PRELÁT Z KAUZY KATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU - "Purple as the thematic color of Bohunka's 'Purgatory', to which she herself is close, just like every Catholic prelate involved in the Catholic Church case of sexual assoults in Slovakia."


alebo/or “stratená zápisnica/lost documents” of
Bohunka Koklesová and “her cabinet” (rectorat)Timeline Files - Soon.